Private Retirement Scheme (PRS)

Dalam Belanjawan 2012,  Skim Persaraan Swasta (PRS) Diperkenalkan.
 

Skim persaraan swasta (PRS) ialah satu skim pelaburan sukarela jangka panjang yang direka untuk membantu individu membuat simpanan bagi persaraan mereka.

 
Skim ini melengkapkan caruman mandatori yang dibuat kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).
 
Setiap PRS mengandungi pelbagai dana persaraan yang boleh dipilih oleh individu untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan mereka sendiri, matlamat dan ketahanan risiko.
 
Pilihan dana bawah PRS perlu konsisten dengan objektif membina simpanan dan memastikan tebaran risiko yang berhati-hati.
 
Pelepasan cukai sehingga RM3,000 setahun akan diberikan kepada caruman individu kepada PRS; dan
 
Majikan akan juga diberikan potongan cukai atas caruman kepada PRS yang dibuat bagi pihak pekerja sehingga 19% daripada pendapatan pekerja.

Bagi pekerja-pekerja swasta yang bergaji kasar lebih RM4000 sebulan akan mendapat penjimatan jika membeli Skim Persaraan Swasta ini.

Contoh penjimatan adalah seperti dibawah:

 

Bagi pekerja-pekerja swasta yang bergaji kasar lebih RM10,000 sebulan akan mendapat penjimatan RM780

setiap tahun jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak membeli skim Persaraan Swasta ini. Contoh kiraan

adalah seperti jaduah di bawah:

Bagi pekerja-pekerja swasta yang bergaji kasar lebih RM4,000 sebulan akan mendapat penjimatan RM710

setiap tahun jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak membeli skim Persaraan Swasta ini. Contoh kiraan

adalah seperti jaduah di bawah:

 

Di bawah ini adalah jadual perbandingan pekerja swasta yang membeli PRS dengan tidak membeli PRS.

Pelaburan Unit Trust Skim Persaraan Swasta dibahagikan kepada 3 ketogeri seperti di bawah:

Iaitu : Growth Fund (Umur <40tahun) , Moderate Fund ( Umur 40-50tahun) dan Conservative Fund (Umur > 50tahun)

* Service charge dikenakan ialah 3% semasa pembelian unit Trust ini dan tiada service charge dikenakan bila

pengeluaran atau jualan apabila cukup pada umur 55tahun. ( * For Public Mutual PRS Provider)

Jika anda ingin mendapatkan penjimatan ini, anda boleh menghubungi Mr. Gan pada HP no: 019-2899 248

untuk keterangan dan tindakan selanjutnya...

Harga Pasaran Untuk PRS Public Mutual